↑ Terug naar Brieven@ouders

Rapportering – Oudercontact

 

Donderdag   24/10/2019 : van 16u tot 19u30 : rapportavond met oudercontact voor de lagere afdeling

Donderdag   19/12/2019 : van 16u tot 19u30 : rapportavond met oudercontact voor de lagere afdeling

 

Donderdag    30/01/2020 : van 16u tot 19u30: oudercontact met KIJK!-rapport voor de kleuterafdeling

Donderdag    31/03/2020 : van 16u tot 19u30 : rapportavond met oudercontact voor de lagere afdeling

Woensdag     24/06/2020 : van 14u tot 18u00 : rapportavond met oudercontact voor de kleuter + lagere  

 

Nota : Wie contact wil opnemen met de bijzondere leermeesters godsdienst en niet-confessionele zedenleer, kan dit altijd vooraf aanvragen.

Gelieve ook te noteren dat naast de gewone oudercontacten er elke dag contact genomen kan worden met de leerkrachten voor zover deze de normale gang van zaken (lesgeven) niet hinderen.