↑ Terug naar Brieven@ouders

Activiteitenkalender

                                                                Schooljaar 2018-2019

Dinsdag       11/09/2018      Infoavond skireis om 19u

Zondag        23/09/2018     Scholenveldloop om 12u45 ( Centrum Sport Vlaanderen )

Dinsdag       09/10/2018     Schoolfotograaf

Woensdag   10/10/2018      Kindvrije dag – pedagogische studiedag

Vrijdag         19/10/2018      Doorlopend tussen 15u30 en 19u : halloweenactiviteit t.v.v. het sinterklaasfonds gezamenlijk in

vestiging Blankenberge

Donderdag   25/10/2018     Oudercontact lagere afdeling ( 16u – 19u30)

Woensdag   14/11/2018      Grootoudervoormiddag V1

Woensdag   21/11/2018      Grootoudervoormiddag V2

Dinsdag       04/12/2018      Bezoek Sinterklaas Vestiging Uitkerke

Donderdag  06/12/2018      Bezoek Sinterklaas Vestiging Blankenberge

Donderdag  20/12/2018      Oudercontact lagere afdeling ( 16u – 19u30 ) + kerstfuif 3de graad ( 19u – 21u).

Zaterdag     19/01/2019 t.e.m. vrij. 25/01/2019   Skireis 6de leerjaar / thuis-GWP

Donderdag  31/01/2019      Oudercontact kleuterafdeling (16u – 19u30)

Zaterdag     23/02/2019       van 14u tot 17u : kindercarnavalfeest gezamenlijk in vestiging Blankenberge

Dinsdag      19/03/2019       Doorschuifdag (kleuter + lagere)

Vrijdag         29/03/2019      van 16u tot 18u : paasmarkt gezamenlijk in vestiging Uitkerke

Donderdag  04/04/2019       Oudercontact Lagere ( 16u – 19u30 )

Dinsdag      30/04/2019        Schoolreis lagere

Zaterdag     04/05/2019        Lentefeest & feest van de vrijzinnige jeugd

Vrijdag        10/05/2019        om 13u30 : ouderfeest – gezamenlijk in het centrum Sport Vlaanderen

Zaterdag     18/05/2019        Eerste communie (vestiging Blankenberge + Uitkerke )

Zaterdag     25/05/2019        Heilig Vormsel ( vestiging Blankenberge + Uitkerke )

Maandag    27/05/2019        Kindvrije dag – pedagogische studiedag

Zaterdag    08/06/2019         Zomerfeest gezamenlijk in vestiging Blankenberge

Vrijdag       21/06/2019         Afscheid 3de kleuter (Blankenberge om 10u30 – Uitkerke om 13u30)

Maandag   24/06/2019         Schoolreis kleuter

Dinsdag     25/06/2019         Oudercontact Kleuter + Lagere. ( 16u – 19u30 )

Donderdag  27/06/2019       om 19u : afscheid leerlingen 6de leerjaar met receptie – gezamenlijk in vestiging Blankenberge

Het schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni 2019 om 12u10

Woensdag  28/08/2019        Infoavond vestiging Blankenberge  :  kleuter : 18u00  /   Lager : 18u30 en 19u00

Donderdag 29/08/2019        Infoavond vestiging Uitkerke            :  kleuter : 18u00   / Lager : 18u30 en 19u00